Những hành vi lấn, chiếm đất ở xử lý thế nào?

Các mức phạt trên được áp dụng cho cá nhân. Còn đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi mức phạt của cá nhân.

Theo quy định của Nghị định về việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, hành vi lấn chiếm đất ở sẽ phải chịu phạt từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi lấn, chiếm đất ở sẽ bị phạt 10 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

Hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ chị mức phạt từ 3-5 triệu đồng.

Các mức phạt trên được áp dụng cho cá nhân. Còn đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi mức phạt của cá nhân.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên không chỉ bị phạt tiền mà còn phải khôi phục lại tình trạng của đất nguyên dạng ban đầu và buộc phải trả lại đất đã lấn, chiếm.

Bên cạnh đó, những hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình cũng được Nghị định quy định cụ thể các hình thức cũng như mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *